Datând un albanez


Primele atestări de limbă albaneză datează din secolul al XV-lea, iar limba literară albaneză s-a format în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

viteza companiei două se întâlnesc dating sionist

La acestea se adaugă un dialect de tranziție vorbit în regiunea Elbasan. Are foarte multe elemente lexicale comune cu româna, cu bulgara, cu sârbo-croata și cu greaca.

Existența elementelor lexicale comune cu limba română i-a determinat pe lingviști să vorbească despre o perioadă istorică preslavă de apropiere a celor două limbi factor comun fiind păstorituldespre o influență albaneză asupra limbii române și invers, despre o influență română asupra limbii albaneze v.

batam online dating zoo internet dating

Ei au explicat aceste apropieri lexicale prin substratul foarte apropiat — cel daco-getic al limbii române și cel trac al limbii albaneze - prin contactul direct și prin influențele străine comune. În țara noastră este cunoscută contribuția lingviștilor români B. Petriceicu Hasdeu, O. Densusianu, Al. Philippide, Th. Capidan, Sextil Pușcariu, Al. Rosetti, E. Petrovici, H. Mihăescu, I. Russu datând un albanez Grigore Brâncuși în problemele de substrat, în general, și ale relațiilor lingvistice româno-albaneze, în special.

sfaturi despre întâlnirea unui bătrân greenville dating online