Lps datând.


Liceul funcţionează cu trei niveluri de învăţământ primar, gimnazial şi licealavând următoarea încadrare: 61 de cadre didactice, din care 55 profesori titulari. Personalul didactic auxiliar este format din 8 angajaţi şi personalul nedidactic din 12 angajaţi.

lps datând

În anul şcolar au fost înscrişi un număr de de elevi, având 32 de clase. La această dată, un colectiv mic, dar entuziast de cadre didactice, pornea la drum cu 3 clase a IX-a, în localul Grupului Şcolar Industrial Nr. În anul a fost inaugurat actualul sediu al liceului, situat pe platforma de Sud a lps lps datând Târgu — Jiu. Apariţia Liceului cu Program Sportiv în peisajul unităţilor de învăţământ gorjene nu este întâmplătoare, ea fiind rezultatul muncii mai multor generaţii de profesori de sport şi antrenori care au făcut din dezvoltarea mişcării sportive şcolare o profesiune de credinţă.

La 1 septembrie a luat fiinţă Şcoala Sportivă, unitate de învăţământ care îşi propunea descoperirea, pregătirea şi promovarea elevilor cu calităţi sportive deosebite.

lps datând

În anulŞcoala Sportivă îşi schimbă denumirea în Clubul Sportiv Şcolar şi fiinţează sub această titulatură până la 1 septembriecând fuzionează cu proaspăt înfiinţatul Liceu cu Program Sportiv, sub denumirea L. În anulprin reorganizare, Liceul cu Program Sportiv rămâne cu trei lps datând sportive — atletism, fotbal şi handbal — şi grupe de C.

LPS, în prezent Liceul cu Program Sportiv funcţionează cu trei niveluri de învăţământ primar, gimnazial şi licealavând următoarea încadrare: 61 de cadre didactice, din care 55 profesori titulari. Echipa managerială a instituţiei este formată din: director, profesor Gabriel Adrian Răscol, director adjunct — profesor Valentin Tilvescu, director cu muncă educativă — profesor Maria-Claudia Petroniu.

lps datând

LPS Târgu-Jiu are o bază materială ce cuprinde 24 săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică, biologie şi informatică, cabinete de limba română, limbi moderne, matematică, istorie, pregătire sportivă teoretică, integrare europeană, consiliere şi orientare, 2 baze sportive şi două săli de sport. De asemenea, în liceu funcţionează o bibliotecă ce lps datând pasionaţilor de lps datând peste international dating app iphone Sala de lectură a bibliotecii are un număr de 20 locuri.

În prezent, şcoala deţine două laboratoare de informatică care au fost cuprinse în programul de informatizare al MEC în anulfiind dotate cu un număr de 52 de calculatoare performante IBM, o imprimantă Lexmark şi un scanner Genius.

lps datând

El beneficiază de mobilier nou şi conexiune la Internet. Conştienţi de importanţa proiectelor internaţionale pentru integrarea României în Europa, profesorii şi elevii liceului lps datând implicat în ultimii 12 ani în diferite proiecte realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin programul Socrates.

Liceul cu Program Sportiv, unitate şcolară unică în peisajul gorjean, îşi propune să trezească interesul tinerilor prin seriozitate, disciplină şi reale rezultate sportive şi să păstreze tinereţea, entuziasmul şi optimismul celor care au fost deschizători de drumuri.

lps datând

Deşi principiile care guvernează drepturile copilului sunt clare, noua legislaţie privind drepturile copilului este complexă, iar aplicarea ei presupune un înalt grad de cooperare între diferitele grupuri profesionale: lps datând medicale, cadrele lps datând, preoţii, poliţia, magistraţii şi asistenţii sociali. LPS Târgu-Jiu s-a înscris în competiţie, elevii săi luptând pentru premiile puse în joc.

lps datând

Concursul, dincolo de premii, oferă posibilitatea implicării şcolii în procesul de cunoaştere şi soluţionare a problemelor privind promovarea şi respectarea drepturilor copiilor, alături de partenerii lps datând locali.