Un singur părinte datând din toronto.


O solemnitate regizată și o memorie mai degrabă a vârstei dau versurilor sale caracterul de elegie a materiei transfigurate. Se proclamă gratuitatea, firescul, inconsistența, frenezia simțurilor, erezia, negația, stângăcia, imperfecțiunea, viața și e sfidată candoarea, virtuozitatea, în lungi discursuri care trădează totuși o sensibilitate temperată prin lecturi și erudiție. Ritualul solemn al versurilor urmează linia clară a ideii, nemailăsând loc tribulațiilor sentimentale.

Din poză, își face un mod de existență poetică, seriozitatea dispare, poetul patetizând în gesturi mai reținute, creându-și o mitologie sub care maschează o existență.

Caterina de' Medici

Umorul și ironia însoțesc mereu o poezie a deghizării și subterfugiului, a eschivei și măștilor. Drumul se desfășoară în această mitologie proprie.

femei căsătorite din Cluj- Napoca care cauta barbati din Sighișoara

Elogiul copilăriei înseamnă întoarcerea în imperiul inocenței, al gesturilor sincere. Copilăria, ca vârstă veșnică a lumii este spațiul echilibrului, matricea spirituală a viitorului om, reîntoarcerea spre începuturi. Autorul nu se simte terorizat de marile spirite, le invocă apropiat, cu o ușoară detașare ironică.

Poezii mai noi indică aceeași înclinare spre ironie și caricatural, chiar dacă versul e disciplinat în ritm și rimă, marcând clasicizarea. Nonconformismul său — proverbial în orașul de pe Bega — s-a transmis și emisiunilor sale — în momente în care nealinierea la canon presupunea, nu o dată, un risc deloc neglijabil. Explicația rezidă în asumarea deplină a condiției sale de poet. Versurile din volumul Afectivități conștiente marcau o energie lirică adolescentină.

Zece ani mai târziu, Concert pentru mâna stângă marca pătrunderea în zona prozei satirice, teritoriu în care va cantona autorul și cartea — intitulată provocator la adresa sistemului politic ce solicita intens strategii ale recuperării resurselor — Viața refolosibilă Atrage atenția prin siguranța cu care scrie, prin fondul consistent afectiv și intelectual ce se poate întrezări dincolo de expresia poetică. Se manifestă pe orbita expresionismului. Există în poezia lui o notă de intelectualism aristotelic, proiectată pe fundalul ideii de ars-mimesis.

Un artist real, plurivalent. Versuri inspirate dedică unor mari spirite ale culturii universale, simbolizând continuitatea creației omenești.

dating muse

Declarativ, se pronunță pentru firesc, pentru ingenuitate, adoră starea de copilărie, stângăcia. Textele pendulează între tonul liric sau grav. Universul său liric, structurile interne nu s-a schimbat. Versurile un singur părinte datând din toronto caracterizează prin încrederea în puritate și în perenitatea valorilor morale și culturale. Privirea gravă asupra realității ritmează discursul. Stilul e de tip clasicist, de o pură lumină, expresiv-muzical, viril și modern.

Poetul este un spirit lucid, care își disimulează sentimentele. Afinitățile sale elective i-au determinat parcurgerea unei căi printr-un univers propriu, aprofundat prin cultură și meditație. Spiritul său muzical nu se reduce la muzicalitatea versurilor, ci este rezultanta pasiunii pentru muzică, în detrimentul descripției picturale. Ecourile epice nu se transformă în descriptivism sau baladesc, ci animă idei, pun în mișcare reflexivitatea. Nu este de ignorat nici un aspect destul de rar răspândit, notele ironice, umorul negru, pamfletul, ambianța grotescă.

În timp i-a rămas aceeași instrumentație cerebrală, universul liric, structura internă nu s-au schimbat.

Ca prozator, Lucian Bureriu și-a descoperit a doua vocație. Într-un stil ce scapără, cizelat atent, intuind cu minuție elementul ridicol sau grotesc, el descoperă cum nu ar trebui uneori să fim și să trăim.

înregistrați- vă online

El merge direct, nu pe ocolite, surâsul său este grațios, limpid favia datând poltava percutant, spune ceva mereu; el stă în ipostaza, parcă, de-a surprinde ceva, de-a descoperi ceva. Acest volum Concert pentru mâna stângă va aduce, sînt sigur, în peisajul prozei noastre satirice, un nume nou.

Ca și la Trakl, abundă în acest areal metaforismul, asocierile neobișnuite de cuvinte. Memorabile sunt evocările groteștica în savuroasa parodiere a lumii. Bureriu adesea abandonează metaforismul, calambururile, jocul de artificii în favoarea unei limpidități expresive, păstrând însă elasticitatea expresiei în metrică fixă. Titlurile volumelor de versuri ale lui Erwin Lucian Bureriu nu au nimic senzațional, comercial, ci reprezintă blazoane ale definirii de sine față în față cu lumea.

Afectivități conștiente reprezenta afirmarea dominării sentimentului de către rațiune. Armura demnității s-ar traduce prin interpunerea unor formule convenționale între viață și artă în genere, sau între un anume tip de individ și mediul înconjurător, relaționarea omenescului cu artisticul.

dating modele de fluture vintage

Armură înseamnă donquijotism, totodată însă disimulare, poetul își apără fragilitatea, sensibilitatea, spiritul perpetuu adolescentin printr-o un singur părinte datând din toronto adesea violentă. Actualele sale modalități stilistice nu diferă mult de cele care au marcat începutul demersului său poetic.

Bureriu se manifestă, după cum au remarcat și alți comentatori, pe orbita expresionismului. Sunt prezente și în acest volum numeroase dovezi ale imagisticii expresioniste, pentru redarea unei atmosfere dramatice, dar fără inutile efecte descriptive. Poetul își apără ingenuitatea.

O solemnitate regizată dă versurilor sale caracterul de elegie a materiei transfigurate. Se proclamă gratuitatea, firescul, inconsistența, frenezia simțurilor, erezia, negația, stângăcia, imperfecțiunea, viața și e sfidată candoarea, virtuozitatea, în discursuri care trădează o sensibilitate temperată prin lecturi și erudiție.

Un stil adolescentin guvernează și poeziile scrise recent. Într-o carte despre o apă fie ea și canal navigabilobsesia marilor întinderi de apă nu putea să lipsească.

Versurile d-lui Bureriu au o formă impecabilă, muzicalitate, o rimă bogată și chiar o imagistică îndrăzneață care vine din experiențe poetice ulterioare simbolismului. Cadența verbală urmează însă și un ritm al contactului direct cu peisajul și realitățile despre care face vorbire, ceea ce aduce un plus de autenticitate și vivacitate. Sau poate finalitatea sublimă este chiar Autorul nu caută numai spații noi și evadări un singur părinte datând din toronto, ci și experiențe unice și situații limită, cum sunt textele din Vânătoare în țarc.

Alte texte, precum Pe corso, propun un fel de dicteu ermetic amintind de poezia lui Ion Barbu, dar altele — un singur părinte datând din toronto Marea umilire - rămân un fel de baladă.

Bureriu are un univers imaginar de mare amplitudine, de la referințele de mai sus, până la Golden Gate Bridge. Survolarea spațială este însoțită și de un plonjon pe verticala interiorității, a conștiinței istorice, de la piatra indestructibilă a piramidei lui Keops la sufletul inefabil al trăitorului din secolul al XXI-lea.

Deși cunoscut de mult, apreciat în lumea scriitoricească și cu referințe de mare greutate, chiar dacă sunt de rezonanță locală uneori, într-o Timișoară care pierde gratificația de mare centru cultural, Bureriu ar fi meritat mai mult, ca autentică voce rezolutivă în contextul poetic.

Lucian Bureriu

Poate și faptul că autorul este un poliscriptor, la vârf în toate speciile și genurile literare pe care le practică la superlativ, atenția asupra poetului s-a disipat, ilustrându-se autorul poli-discursiv, în expansiune pe toată lungimea frontului literar.

Această sentență necruțătoare îl învelește pe poet ca o nevăzută, dar neînvinsă armură. Ar fi o neiertată greșeală să se creadă că o asemenea poezie intens și profund elaborată este lesne accesibilă.

  • Și-a pierdut ambii părinți prematur, Madeleine moare la 28 aprilie de febră puerperală, iar Lorenzo moare câteva zile mai târziu; Caterina rămâne orfană la 3 săptămâni.
  • Caterina de' Medici - Wikipedia
  • Barbati din Timișoara care cauta femei frumoase din Timișoara

Or, nu! Așa parcă-s mai vii. Să se vadă și Insomnie sau Incultura. De pe această platformă ideatico-imaginativă, hrănită de o impresionantă cultură literară și muzicală, Lucian Bureriu dezvoltă, apelând, cu dezinvoltură, la alegorie ori la simbol, la vers clasic ori la vers liber, probând un extraordinar simț al limbii, temele și motivele sale favorite.

starea startului de matchaking nu participă

Toate, fără excepție, încadrate în orizonturile Valorii. La fel: Șansoneta războiului de poziție, Coșmarul, Pluta Meduzei ș. Numărătoare inversă. Am putea continua.

femei sexy din Timișoara care cauta barbati din Oradea

Ne oprim, totuși, aici, adăugând că poetul intertextualizează, passim, subtil și latent, limpezind, însă, uneori, deliberat, tonul, sensul sau prozodia, spre a chema la dialog iluștri înaintași: pe Tudor Arghezi în Ada ; pe Ion Barbu în Hogea ; pe Grigore Alexandrescu în Ochiul. De altfel, în poezia dar și în proza lui Lucian Bureriu, natura, viața, istoria sunt asimilate cultural și estetic.

Existența întreagă, în sublimitatea sa, este artă. Evenimentele și tipologiile se retrag, cum anticipam, în alegorii Pluta Meduzei sau simboluri Ghilgameș. Într-o lume atât de nevrotică și de sofisticată, precum lumea noastră de azi, înclinată a lua îndoiala cea nihilistă, nu cea rațională, creatoare drept adevăr, Lucian Bureriu are, în sine, înnăscută, dar și dobândită, prin studiu, certitudinea dramatică a valorilor.

Crede în adevărul lor. Ca urmare, și el, și poezia sa evită ravagiile egoului acest pseudo-eu, fictiv, fanfaron, răspunzător de toate eșecurile și suferințele noastre și își pune în lucrare eul — eul artistic, scriind, singuratic, senin, după măsura harului ce i s-a dat, sub specie aeternitatis.